Annalies Buitenhuis

Highlights / Strengths

  • mindset
  • kleine stappen die leiden tot grote verandering
  • luisterend oor
  • om leren gaan met stress en werkdruk
  • persoonlijk leiderschap
  • controle krijgen over emoties en gedachten
  • individuele coaching
  • werken vanuit ontspanning in plaats van onzekerheid

Over het werk

“Het komt vaak voor dat mensen zich in hun werk niet voelen zoals ze zich willen voelen. Gevoelens van grote druk, stress en frustratie voeren de boventoon terwijl werk juist ook kan zorgen voor plezier, inspiratie en betekenisgeving. Ik help mensen bij het doorbreken van negatieve gedachtepatronen zodat er weer ruimte ontstaat voor positieve associaties en persoonlijke ontwikkeling. Dat doe ik door technieken aan te reiken die binnen de eigen invloedssfeer liggen. Kleine stappen met een groot effect. De afgelopen jaren heb ik zelf ook moeten leren dat het mogelijk is om te werken vanuit ontspanning en overtuiging (en hoe je dat dan doet). Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik, ook als het gaat om deze onderwerpen, kan coachen op basis van ervaring.”

Over haar pad

“Tijdens mijn studie was ik onder de indruk van alle slimme en diverse medestudenten. Ik realiseerde me dat ik veel gelijkgestemden om me heen had, maar tegelijkertijd ging er ook een wereld van diversiteit voor me open. Ik genoot ontzettend van iedereen en leerde veel verschillende mensen kennen. Mijn interesse in andere mensen groeide.

Een belangrijk leermoment hierin was ook toen mijn begeleider zei: “je observeert en ziet veel, daardoor ben je zelf niet altijd actief aanwezig. Ook wat jij denkt of vindt doet ertoe”. Deze boodschap zegt veel over wie ik ben en heeft me ook geleerd mijn gedachten, vragen en observaties te delen.”

Vraag mij vooral naar

  • De relatie tussen organisatieverandering en persoonlijke ontwikkeling
  • Het beïnvloeden van gevoelens met behulp van (positieve) gedachten